آپارات سرویس اشتراک ویدیو-از همه چی

پس از مرگ آغامحمدخان آشوب در لشکریانش افتاد و نهایتا فتحعلی شاه به سلطنت رسید و دستور داد نعش آغامحمد خان را از شوشی به نجف ببرند و در مرقد مطهر دفن کنند. آغامحمد خان علاقه بسیاری به درآوردن چشم از کاسه داشت. وی بیست هزار تن از مردم کرمان را به جرم همکاری با لطفعلی خان کور کرد که این بیست هزار نفر تا پایان عمر فاقد توان کار بودند و در گوشه کنار ایران گدایی می‌کردند.

  • لطفعلی‌ خان زند را در بم با خیانت دستگیر و كور كردند و نزد آقا محمد خان آوردند و چنان رفتار فجیعی‌ با وی‌ كردند كه عفت قلم شرح آن پلیدی‌ را بر نتابد.
  • وی ۱۶ سال در دربار زندیه بود اما در دوران اسارتش در حریم زندیه بیکار ننشسته بود.
  • آخرین پادشاه زند، لطفعلی خان آخرین شهری که در دست داشت کرمان بود.
  • چگونگی این اتفاق از قسمت‌های مبهم و ناگفته تاریخ است که نمی‌شود ماجرا را به طور دقیق بررسی کرد.
آپارات سرویس اشتراک ویدیو-از همه چی

پس از چند لحظه آقامحمدخان اظهار درد کرد و رنگش پریده بود. یکی از وزیران را به مرخص کردن سربازان برگماشت زیرا که حال سان دیدن نداشت. اما در عین حال بسیار بی‌رحم و بی‌انصاف، خونریز و ستمکار بود. در طول عمر خود حرفی نزد که به آن عمل نکند تا کار به تدبیر برمی‌آمد دست به شمشیر نمی‌برد. بسیار خسیس و مال‌اندوز می‌بود و در فرمانروایی بی‌همتا بود. مورخین ایرانی‌ و خارجی‌ درباره وی‌ و سفاكی‌‌های‌ او بسیار نوشته‌اند.

آقا محمدخان قاجار (۲۷ خرداد، ۱۱۲۱ خورشیدی – ۲۱ ذی حجه، ۱۲۱۱ هجری قمری)، بنیانگذار سلسله قاجار. عادت دیرینه خواجه قاجار این بود که برای خطا‌های کوچک مجازات‌های بزرگ در نظر می‌گرفت. اعدام این سه تن به اصرار سپاهیان به فردای آن روز موکول شد. آن سه تن اعدامی نیز از بیم جانشان شبانه به چادر وی حمله بردند و آغامحمد خان را با دشنه و خنجر تکه تکه کردند و جواهراتش را به سرقت بردند.

آقا محمدخان قاجار و لطفعلی خان زند

مقر ایل قاجار در استرآباد مازندران بود و آقا محمدخان به‌عنوان گروگان ایل قاجار در دربار زندیه به سر می‌برد. او بعد از مرگ کریم خان زند به شمال رفت و ریاست ایل قاجار به دست گرفت. آقا محمدخان بعد از رسیدن به ریاست ایل، ابتدا گیلان را به تصرف خود درآورد و سپس تهران را به‌دلیل نزدیکی به استرآباد، به پایتختی انتخاب کرد.

آشنایی با کاخ آقا محمدخان قاجار (+تصاویر)

خواجه قاجار همچنین خود با دستان خودش چشمان لطفعلی خان را از کاسه بیرون آورد و دستور داد در بم که پناهگاه شاهزاده زند بود کشتار کنند و تپه‌ای از سر‌های بریده برپا کرد. آغا محمد خان در سال ۱۷۹۵ میلادی با شکست تمام رقبای خود پادشاه عکس واقعی آقا محمدخان قاجار سراسر ایران شد. آغامحمد خان چهار سال با برادرش جنگید و نهایتا وی را شکست داد و برادر به دربار کاترین کبیر در روسیه گریخت. آغا محمدخان در ۱۷۸۵ میلادی گیلان، مازندران و زنجان را زیر سلطه خود گرفت و کردستان و یزد هم به زودی تحت فرمان وی درآمدند. آغا محمد خان از طرفی هم با خوانین داخلی قاجار درگیر بود که پس از دو سال جنگ و نزاع آن‌ها را شکست داد و بیگلربیگی نیرومند طایفه دولو نیز به نفع وی کنار رفت تا او پادشاه شود. قاجار‌ها در استرآباد قدرت بسیاری گرفتند و به دو گروه عمده تقسیم شدند.

در ۱۲۰۱ هجری قمری کردستان و سال بعد یزد به قلمرو آقامحمدخان پیوست. در ۱۲۰۵ هجری قمری پس از جنگ و نیرنگ با افشارهای آذربایجان، آن خطّه نیز تسخیر شد. آقامحمدخان پس از ۲ سال جنگ و نبرد پیگیر و تلاش برای یگانه ساختن تیره‌های قاجار، بر بیشترین ایالات ایران چیره گردید و تهران را به سبب نزدیکی به مازندران و مراتع ایل به جای ساری مرکز حکومت خویش ساخت. وی در این شهر در ۱۲۰۳ هجری قمری بی‌آنکه تاج بر سر نهد بر تخت شاهی نشست، ولی اعتمادالسلطنه این واقعه را در ذیل سال ۱۲۰۰ هجری قمری آورده‌است؛ و همو می‌نویسد در ۱۲۰۴ هجری قمری برادرزادهٔ خویش باباخان (فتحعلی‌خان) را به ولیعهدی برگزید. آقا محمدخان قاجار جنگ‌های زیادی با لطفعلی خان زند انجام داد. آقا محمدخان موفق شد در سال ۱۲۰۹ هجری قمری، سلسله زندیه را از میان بردارد.

آقا محمدخان