شیر یک طرفه یا چک ولو شرکت مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند | کسری سارانشیر یک طرفه یا چک ولو شرکت مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند | کسری ساران

 • چک ولو لولایی یا نوسانی باید برای جریان های آرام با سرعت کم استفاده شوند و برای جریان های متناوب و ضربانی که به طور مداوم برگشت جریان وجود دارد مناسب نیستند زیرا برگشت جریان موجب ضربه خوردن و صدمه دیدن دیسک خواهد شد.
 • همچنین به عنوان شیر غیر برگشتی (non-return valve) یا NRV نیز شناخته می شود.
 • در نتیجه برای حفاظت از پمپ ها و البته کل فرایند، باید از این دستگاه کمک گرفت.
 • بنابراین برای انتخاب یک شیر یک طرفه از انواع متفاوتی که نام برده شد می توانید استفاده کنید اما هرگز نمیتوانید ولو دیگری را جایگزین یک چک ولو کنید.
 • در نتیجه هنگام نصب آن می بایست به فلش موجود بر روی شیر دقت نمایید، زیرا سیال تنها می تواند از جهت مشخص شده عبور نماید.
 • چک ولوهای نیوماتیکی در سیستم های نیوماتیکی بکار می روند و بنابراین تفاوت آنها با سایر چک ولوها در نوع سیال عبوری از آنها می باشد که در این مورد سیال از نوع هوا می باشد. شیر یک طرفه نیوماتیکی به منظور عدم برگشت هوای عبوری به داخل منبع و یا دستگاه هایی نظیر کمپرسور استفاده می شود. در این بخش از مقاله چک ولو چیست می خواهیم به کاربرد این قطعه اشاره کنیم. البته مهم ترین استفادۀ این شیرها، در طراحی سیستم های هیدرولیک صورت می گیرد.

  شیر یک‌ طرفه فشاری (Lift Check Valves)

  چک ولوها دارای انواع و مدل های مختلفی هستند و در انتخاب درست آن ها باید دقت فراوان به کار گرفته شود. اگر مسیر جریان به اندازه 180 درجه تغییر کند برای جلوگیری از برگشت سیال، این قطعه به سمت پایین برگشته و از عبور سیال جلوگیری میکند. در سیستم های تاسیساتی که دارای عدم وجود فضای کافی برای نصب شیر یکطرفه هستند، از شیریکطرفه با اتصال ویفری یا بین فلنجی استفاده میشود.

  شیر یک‌ طرفه پیستونی (Piston Type Check Valve)

  این مسیری را نشان می دهد که به جریان اجازه می دهد تا با یک خط عمودی جریان را نشان دهد که اجازه برگشتی را نمی دهد. اگر فشار بالادستی تا کنون زیر فشار ترک خوردگی قرار داشته باشد یا فشار پشتی وجود داشته باشد (جریان سعی در انتقال از خروجی به ورودی دارد) ، آنگاه سوپاپ بسته خواهد شد. بسته به طراحی شیر بررسی ، مکانیسم بسته شدن می تواند تغییر کند.

  شیر یکطرفه (Check Valve) DN25CLASS2500 BALLINT.HF

  در هنگام انتخاب این شیرها باید دقت شود که برای چه کاربردی می خواهیم از شیر استفاده کنیم و مدل منطبق با کاربرد مورد نظر را به کار برد. چک ولو یا شیر یک طرفه شامل بدنه، کاور، دیسک، پین لولا و حلقه سیت است. بنابراین برای انتخاب یک شیر یک طرفه از انواع متفاوتی که نام برده شد می توانید استفاده کنید اما هرگز نمیتوانید ولو دیگری را جایگزین یک چک ولو کنید. شیر یک طرفه دو دیسکی از شیرهای یکطرفه سنتی 80 تا 90 درصد شیر یکطرفه صنعتی سبک تر هستند. اغلب در سیستم هایی که از شیر پروانه ای (Butterfly Valve) استفاده می کنند، استفاده می شود. هزینه نصب و تعمیرات چک ولو دو دیسکی در مقایسه با نمونه های دیگر بسیار کمتر است.