مقاله مبانی نظری طراحی و مداخله در بافت های فرسوده و تاریخینمونه موردی :محدوده تاریخی منطقه یک استان قزوین | porseshneshan

که در کلی ترین نگاه از محافظه کارانه ترین برنامه که سیاست های حفاظت کامل است، آغاز می شود و تا بزرگترین پروژه های توسعه مجدد پیش می رود. محله ده ونک دارای بافت فرسوده و قدیم ساز با خانه های نامقاوم، کوچه های باریک و جمعیت زیاد می باشد که قبل از انقلاب خارج از محدوده بوده است. به دنبال شکل گیری این جریان  ها، سازمانهای شهری برای کنترل مهاجرتهای داخلی برنامه ریزی کردند ولی شکل گیری و توسعه شهرها در  بیشتر اقدامات سازمان های مسئول با شکست مواجه شد (5). شکل گیری و توسعه شهرها در گذشته، نه بر اساس برنامه ریزی شهری بلکه مبتنی بر نیازهای مقتضی جامعه خود صورت می گرفت.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی، بافت‌های قدیمی و یا بخش‌های مرکزی شهرهای قدیمی مظهر فرهنگ و رفتارهای اصیل ایرانی هستند و همانند آینه‌هایی فرهنگ و اجتماعات فرهنگ‌های محلی ایران زمین را نشان می‌دهند. بنابراین برای جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در بافت قدیم شهرها، لازم است به اصول تحول و تکامل منطقی آن‌ها توجه شود. یکی از شهرهای ایران که از مشکلات ناشی از بافت‌های فرسوده رنج می‌برد، شهر دوگنبدان است که در گذر زمان محله های فرسوده را در بطن خود پذیرا شده است. امروزه 3 محله بزرگ فرسوده در این شهر وجود دارد که در مجموع، 164 هکتار از مساحت کل شهر را شامل می‌شوند. هدف اصلی از این پژوهش این است که در این پژوهش تلاش شده نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در بافت فرسوده شهر دوگنبدان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و سپس راه حل‌های بهینه و راهبردی در زمینه بهبود وضعیت آن ارائه شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی دانلود فایل ورد

در چنین شرایطی لازم است با استفاده از سیاست های مناسب بر احیاء این بافت ها پرداخته شود. بسیاری از شهرهای کشور با پدیده‎ی فرسایش محله های شهری مواجه اند. عوارض فرسایش بصورت نیمه متروک و متروک شدن بناها، مسکن های نامناسب و نابهنجار و نزول کیفیت های اقتصادی- اجتماعی پدیدار می شود. وسعت بالای بافت های فرسوده با معضلات فراوان و نبود استراتژی های روشن در خصوص برنامه ریزی و مدیریت طرح و اجرا در نوسازی این گونه بافت‎ها، سبب شده است تا زمینه های تحقق و مصوبات (هر چند اندک) موجود نیز فراهم شود و بافت‎های فرسوده شهری با روندی افزایشی به یکی از مهم ترین چالش‎های شهرها تبدیل شوند(1). در این تحقیق سعی شده با به‌کارگیری نظریه توسعه پایدار شهری، رشد و توسعه آتی شهری در جهت‌های مناسب و به صورت فشرده و پایدار انجام گیرد. چرا که بخش مرکزی شهر و بافت میانی شهر می‌تواند به عنوان منابع خوبی برای آینده شهر عمل کند؛ و مناطقی که با کمبود کاربری‌های خاصی مواجه اند به ویژه در بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری را شناسایی و در آینده برای این مناطق کاربری‌های مورد نظر تعریف شود.

مجتمع های زیستی – اجتماعی می باشند و شکل گیری آن محصول متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و … معضل بافت فرسوده بیش از آنکه یک معضل فیزیکی باشد، معضلی اجتماعی – اقتصادی است و برنامه ریزی چندوجهی را برای اصلاح می‎طلبد(16). با تشریح و روند مطالعه در شناسایی تحلیل ساختار فضایی – کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ده ونک تمامی نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها با تکیه بر اهداف مطالعه به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد.

این تحقیق از بعد نظری به تجزیه و تحلیل و تبیین نظریه های توسعه فیزیکی شهری و ساماندهی و احیاء بخش مرکزی شهرها به منظور برطرف نمودن کمبودها و نارسایی‌هایی که در بعضی از روش‌ها و الگوها که در رابطه با شهر دوگنبدان وجود پیشینه تحقیق بافت فرسوده دارد، کمک می‌کند. همچنین با توجه به رشد شتابان و بی رویه شهرها و بی توجهی و یا کم توجهی به بافت‌های قدیمی به ویژه بافت فرسوده شهر دوگنبدان منجر به رشد و گسترش فیزیکی بی رویه شهر شده است. این امر موجب بی توجهی به بخش‌های مرکزی شهر و تخلیه بافت‌های قدیمی و فرسوده از جمعیت شده و در نهایت موجب از بین رفتن بافت‌های قدیمی که در درون خود بخشی از هویت فرهنگی و اندیشه های اعصار مختلف تاریخی را دارند، گردیده است.

  • عوارض فرسایش بصورت نیمه متروک و متروک شدن بناها، مسکن های نامناسب و نابهنجار و نزول کیفیت های اقتصادی- اجتماعی پدیدار می شود.
  • می توانید مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی را نیز دانلود کنید.
  • زیرا AHP از جمله روش‌هایی است که برای کمی سازی عوامل SWOT و فراهم کردن امکان ارزیابی موقعیت‌های تصمیم گیری با SWOT، شرایط لازم را فراهم می‌آورد.
  • این تحقیق از بعد نظری به تجزیه و تحلیل و تبیین نظریه های توسعه فیزیکی شهری و ساماندهی و احیاء بخش مرکزی شهرها به منظور برطرف نمودن کمبودها و نارسایی‌هایی که در بعضی از روش‌ها و الگوها که در رابطه با شهر دوگنبدان وجود دارد، کمک می‌کند.

مقاله مبانی نظری طراحی و مداخله در بافت های فرسوده و تاریخینمونه موردی :محدوده تاریخی منطقه یک استان قزوین | porseshneshan