پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری فروشگاه معماری دیسامگ | memarinavaz

فاصله های 30 سانتی متری بین صندلی هایی با پهنای 61 سانتی متر که بسیار متداول است تنها با 5 مذکر (به منظور جلوگیری از مزاحمت برای دیگران) مطابقت دارد. در حالی که فاصله ی 75 سانتی متر فروشنده کمبود دو صندلی به ازای هر 300 سانتی متر زیان محسوب می شود. صندلی هایی با پهنای 70 سانتی متر با فاصله ی 30 سانتی متر در حد متعادلی قرار دارد. با توجه به همجواری های مجموعه و بافت مسکونی حاکم سعی شده است از احجام خالص و فرم های خطی متناسب با کاربری استفاده شود و در طراحی سعی بر آن شده است که هم گذری به معماری ایرانی داشته وهم دید و نور لازم را برای قسمت های میانی مجموعه تامین کند .

ضوابط طراحی مجتمع تجاری

پارکینگ بسیار خوب چیده شده است و مناطق بافر مختلف بین فضاهای ساخته شده و ساخته نشده فراهم شده است. اجزآئ مختلف یک آمفی تئاتر بسته به ظرفیت و ابعاد ممکن است کامل تر یا خلاصه تر باشد. مثلاً در مورد یک آمفی تئاتر بزرگ وجود فضاهای مثل اداری، دکورسازی، اتاق کنترل نور و صدا و ..

دانلود پروژه معماری طراحی برج چند منظوره تجاری اداری و مسکونی

شاید حقیقت این است که به ندرت اتفاق می افتد که دو نفر با هم روی یک پله حرکت کنند. باید گفت که عرض 7/117 سانتی ماری پله ها که برای هر یک از دو نفر معادل 9/55 سانتی متر می باشد. نخستین تصویر قسمت پایین صفحه این موضوع را که پهنای 9/55 سانتی متر برای هر نفر کافی است یا نه مورد بررسی قرار می دهد. فاصله ی نرد تا دیوار یا اولین مانع باید با ضخامت دست افراد درشت اندام و میزان قطر داخلی دست افراد ریز اندام در حالت بسته یا نیمه بسته هماهنگی داشته باشد. با در نظر داشتن ضخامت دستکش، فاصله ی بین نرده تا دیوار یا اولین مانع برابر با 1/5 سانتی متر و قطر نرده برابر با 8/3 سانتی متر است که با ابعاد بیشتر افراد هماهنگی دارد.

سایت پلان پروژه معماری مجتمع بزرگ مسکونی تجاری

در زیر به بررسی مطالب موجود در این پروژه می پردازیم .این پاورپونت شامل نمونه موردی داخلی وخارجی – ضوابط و استانداردها مجتمع تجاری میباشد . فاصله ی بین پیشخان و قسمت عقب نوشیدنی فروشی ها بگونه ای محاسبه شود که فضای لازم جهت کار فراهم شود. پله ی 90 سانتی متری کمترین اندازه ای است که فضای بهینه جهت کار کردن فروشنده را ایجاد می کند. با چنین فاصله ی مشخص دیگری نیز در پست سر او فضای لازم برای حرکت خواهد داشت. حداکثر عمق و حداکثر پهنای بدن دو اصل اساسی تعیین میزان فاصله ی افراد از یکدیگر است.

  • در مورد تصمیم درباره فاصله ستون ها مشخصات مورد اجاره باید در نظر گرفته شود.
  • پیشینه تراکم جمعیت قابل قبول برای طراحی محوطه های سیرکولاسیون مردم p/m 4/1 است.
  • محدوده ی گام عبارتست از فاصله ی دو پا از هم در حالیکه یک پا جلوتر از دیگری است.
  • اگر خروجی پیاده به حیاط باز می شوند قسمت فروش تقریباً 80 سانتی متر پهنا لازم دارد.

پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری فروشگاه معماری دیسامگ | memarinavaz

در دیوارهای خارجی با خروجی به بیرون، از هر قسمت طبقه بالا تقریباً دو رشته پله که یکی از آنها در فاصله ۲۵ متری است لازم می باشد اتاقهای مجاور نزدیک یک رشته پلکان به فاصله کمتر از ۱۵ متر باید تعبیه گردد. تصویر روبرو ابعاد اساسی و محدوده های دید ضروری برای هر فرد را نشان می دهد. گر چه قدمت طراحی پله هم زمان با جنبه های دیگر معماری است؛ ولی با این حال تحقیقات بسیار اندکی درباره ی آن صورت گرفته است و بیشتر ابعاد از راه تخمین و حساب های سرانگشتی به ویژه از قرن هفدهم میلادی به بعد بدست آمده است. – در مناطقی که مالکیت اتومبیل بطور محلی در سطح پایین باشد ۴ محل برنامه فیزیکی مجتمع تجاری پارک اتومبیل . جهت مشاهده نقشه های سازه ای ساختمان تجاری ،اداری و مسکونی فیلم زیر را مشاهده نمایید.